Fagtreff i oktober - ledningsnett på dagsorden

Norske kommuner har til sammen 100 000 km ledninger for vann og avløp lagt ned i bakken. Det sier seg selv at vi trenger solid kompetanse for å forvalte dette. Trenger du faglig påfyll om ledningsnett?

Tilstanden på disse ledningene varierer fra kommune til kommune, men vi vet at en stor andel av ledningsnettet er modent for utskifting. Det er behov for å håndtere befolkningsvekst, klimaendringer og økte krav til kvalitet og sikkerhet. Det er dermed et stort investeringsbehov i ledningsnettet de kommende årene. Det gjelder kanskje for din kommune også? Da kan du få faglig påfyll på Norsk Vanns fagtreff 21. og 22. oktober, hvor vi setter fokus på ledningsnett.

Det er mange utfordringer som skal løses når ledningsnettet skal skiftes ut og det er mye som kan gå galt på veien. Utskifting av ledningsnett er kostbart. Det er derfor viktig at kommunene har god kompetanse og gjør fornuftige investeringer, slik at de nye anleggene er godt tilpasset behovet, får god kvalitet og lang levetid.

Parallell B på fagtreffets første dag er viet til ledningsnett. Vi får høre hvordan et av våre medlemmer oppfatter kvaliteten på nyanlegg i dag. Vi fortsetter med tips og råd om hvordan kommunen kan gjøre smarte anskaffelser og sikre kvalitet på ledningsanlegg, før vi runder av første bolk med status og utfordringer med samordninger av ledninger i grunnen. Etter lunsj setter vi fokus på forventninger til kvalitet og rapporteringsdata i nye utslippstillatelser, hvordan vi kan bruke modeller til å stille riktig diagnose for avløpsnettet og erfaringer så langt med den nye utslippsmalen. Vi runder av dagen med samhandling mellom plan og drift, fra en leverandør og en kommunes ståsted.

Benytt anledningen til å få faglig påfyll om ledningsnett og til å treffe gamle- og nye bekjentskaper. Meld deg på fagtreffet via norskvann.no!

Utskrift

Web Analytics