Prosjektforslag for 2021

Oddmund vann 700pxl

Norsk Vann ønsker nye prosjektforslag for 2021, og fristen for å sende inn prosjektforslag er 1. oktober 2020.

Norsk Vann forventer å få inn ca. 12 mill. kroner i prosjektmidler, og inviterer alle andelseierne i Norsk Vann som er med i prosjektsystemet til å komme med prosjektforslag for 2021. Tilknyttede organisasjoner (rådgivere, leverandører, undervisningsinstitusjoner m.m.) kan fremme prosjektforslag gjennom medlemmer som har forslagsrett i Norsk Vanns prosjektsystem.

For å ha mulighet til å konsentrere innsatsen og prioritere prosjektforslagene er det utarbeidet et sett med kriterier. Det er viktig å skjele til disse kriteriene ved innsending av prosjektforslag. Videre i prosessen vil forslag til prosjektprioriteringen bli sendt ut på høring 1. november med høringsfrist 1. desember 2020.

Den endelige prosjektprioriteringen for 2021 tas av styret i Norsk Vann ultimo januar.

Prosjektforslag kan sendes til Fred Ivar Aasand innen 1. oktober 2020. 
 
Det er utarbeidet en mal for prosjektforslag, som vi ber om at forslagsstillerne bruker.  Et standard prosjektforslag vil ha et omfang på ca 2-3 sider. Her finner du mal for prosjektbeskrivelser.
 

Utskrift

Web Analytics