Norsk Vann på Karrieredagen NTNU

Norsk Vann deltok på Karrieredagen på NTNU i uke 38.   Denne dagen arrangeres hver høst i Trondheim, og samler et stort antall bedrifter fra ulike bransjer.  Hensikten er å lage et treffpunkt mellom næringsliv og studenter, hovedsakelig fra master/sivilingeniør-studiene.

Norsk Vann markerte seg på stand sammen med Trainee Innlandet, en ordning hvor flere vann-bedrifter deltar og rekrutterer viktig kompetanse.  Det var massivt oppmøte både fra bedrifter og studenter, og arrangøren antok at så mye som 10.000 studenter besøkte messen.

Også Norsk Vann opplevde stor interesse for sin bransje, noe som lover bra for rekrutteringsaktiviteter videre dette året.

Utskrift

Web Analytics