Dialog gir god innovasjon

robot innovasjonskonferansen

- Regelverket innebærer stort handlingsrom for offentlige aktører til å samhandle med markedet i forbindelse med anskaffelser. Denne muligheten er mye større enn det mange vet om og praktiserer. Det sa Johan Englund, som er fagdirektør i Digitaliseringsdirektoratet, i sitt innlegg under Vannbransjens innovasjonskonferanse, som ble avholdt digitalt torsdag 3. september.

 - Enkle anbudskonkurranser kan fungere godt til enkle anskaffelser, men når du ikke helt vet hva du trenger for å få løst et komplekst problem, er det en fordel om du kan ha dialog med markedet om hva som finnes av løsninger. Og det kan man altså, og likevel holde seg innenfor regelverket, kunne Englund fortelle.  

Regelverket åpner for å gjøre innovative anskaffelser, der markedet inviteres til dialog med kommunen i en mye tidligere fase enn under tradisjonelle anbudskonkurranser. Dialogen handler om å definere utfordringene og behovet anskaffelsen skal løse, det vil si man kommer frem til hva som skal oppnås, snarere enn å beskrive hvordan det skal gjøres. 
 
- På den måten overfører man også risikoen for å levere løsninger som løser utfordringene til markedet i større grad, og kontrakten kan følges opp på resultater og effekter fremfor på selve leveransen, forklarte Englund. 

Fra 40 millioner til 1,25 

Englund trakk frem noen eksempler på innovative offentlige anskaffelser som må sies å være svært vellykkede. Ett av dem var fra Stavanger kommune som ønsket å samle alle tekniske systemer i en ny driftssentral. Tanken var at samlingen av systemene ville være hensiktsmessig, føre til mer effektiv drift og samtidig gi energibesparelser. 
 
Prosjektet fikk en trang fødsel da eksterne konsulenter estimerte anskaffelsen til 40 millioner kroner. Etter å ha revurdert tilnærmingen til anskaffelsen, og gjort seg nytte av mulighetene i regelverket til blant annet åpen dialogkonferanse med leverandører og aktuelle bransjeleverandører i forkant av konkurransegjennomføringen, endte Stavanger kommune opp med å investere 1,25 millioner kroner. 
 
For dette fikk de én felles inngangsportal til tekniske systemer i kommunens bygg, et system som fanger opp feil for registrering og retting, og en økonomisk gevinst på et sted mellom 9 og 24 millioner kroner i redusert energibruk, i følge Englunds foredrag. I tillegg kan kommunene lettere sertifisere seg innen energiledelse. 

Stavanger kommune

Tunellrengjøring i de bergenske fjell

Christian Mack fra Bergen Vann KF fortalte også om et spennende samarbeid med markedet om å få løst et særdeles komplekst problem – nemlig rengjøring av høydebasseng og overføringstuneller gjennom de syv fjell. 
 
- Bergen kommune, og mange andre vannverk i Norge, har tunellbassenger for drikkevann. Disse må rengjøres regelmessig, men det er både dyrt og farlig. Vi kan ikke tømme bassengene uten at det går ut over vannleveransen til abonnentene. Dykkere har ikke nødvendig rekkevidde, og fjellsikring er både kostbart og tidkrevende, kunne Mack fortelle. 
 
Bergen Vann KF gikk, sammen med fem kommuner, i dialog med markedet og ba om å få inn ulike løsninger på konseptnivå, før de kåret en vinner blant de innsendte løsningsforslagene. 
 
W. Gjertsen Vann Teknologi og Bergen Vann jobber nå sammen om å teste ut en slamrobot eller TROV (Tunnel Remotley Operated Vehicles) «live» i Haukeland vannbasseng. Roboten suger opp sedimenter og frakter det ut av tunellbassenget via en 1400 meter lang ledning. Både planleggingsfasen, utviklingen av teknologien, og ikke minst logistikken forbundet med den praktiske operasjonen, virker svært imponerende. 
 
- Det har vært et veldig spennende og unikt prosjekt. Etter seks år er prosjektet nå nærmest fullført ingeniørmessig, der vi og leverandøren har løst utfordringer underveis når de har dukket opp. Vi går nå over i en driftsfase, men er innforstått med at vi nok vil fortsette å høste erfaring etter hvert, oppsummerte Mack.
 
Bergen Vann anslår at det vil ta 3-4 år å rengjøre alle tunellene. 
 
TROV robotx

Digital konferanse

Vannbransjens innovasjonskonferanse 2020 var i seg selv i det innovative hjørnet, i og med at den ble avholdt på den digitale plattformen Hopin, der foredragsholdere opptrådte fra egne kontorer, hjemmekontor og studio, mens deltakerne kunne følge med og delta via datamaskinen og chat. Konferansen samlet omlag 70 deltakere. Dette er noe færre enn tidligere år, men arrangørene er likevel fornøyde med gjennomføringen. 
 
- Det var et godt program som vi tror deltakerne fant interessant, og det fungerte bra med digital gjennomføring av konferansen, mener Ingun Tryland i Norsk Vann. Norsk Vann var en av medarrangørene bak konferansen. 
 

Utskrift

Web Analytics