Årskonferansen åpnes med viktige samfunnstema

Julie Brodtkorb gravemaskin foto MEF

I den digitale Årskonferansens første parallell tirsdag 8. september vil sentrale samfunnstema blir drøftet. Årskonferansen åpner kl. 09.00. Meld deg på og se fullt program.

Norsk Vann planlegger en kampanje det neste året for å heve den politiske bevisstheten blant landets fremste politikere, og vinne viktige politiske seire i statsbudsjettet, partienes programmer for neste stortingsperiode og inn i en ny regjeringserklæring etter valget neste år. Vår direktør, Thomas Breen, vil informere våre medlemmer om denne kampanjen og daglig leder i Kruse Larsen, Jan-Erik Larsen, vil si litt generelt om hvordan drive godt påvirkningsarbeid. Adm.dir Julie Brodtkorb i MEF besøkte Årskonferansen vår i Tromsø i 2018, og kommer tilbake i år. Hun vil legge frem fakta fra anleggsbransjens ståsted om deres kapasitet, som igjen er viktig for vannbransjen.Dette er en bransje som ble rammet av Covid og som nå trenger at det offentlige nå setter i gang en større satsing for å ta igjen etterslep på vannbransjen. 

Norsk Vanns arbeidsgruppe for effektiv organisering har jobbet i drøyt halvannet år nå, og skal innen sommeren 2021 levere sin anbefaling til styret. Leder i arbeidsgruppa, adm.dir. i Hias IKS Morten Finborud, vil presentere noe av arbeidet og si litt om hvilke problemstillinger som drøftes.

Det snakkes mye om behovet for økt innovasjon i bransjen, her kan du få med deg et spennende foredrag fra en av de som har levert gode innovative løsninger. Hendrik Panman fra Kjeldås AS forteller på en levende og underholdende måte om Ups and Downs når man jobber med innovasjon. Sjur Tveite er nytilsatt daglig leder i Nasjonalt senter for vanninfrastruktur i tilknytning til NMBU på Ås, og han vil orientere om arbeidet og fremdriften fram mot åpning av senteret neste år. 

 

Utskrift

Web Analytics