Nordisk avløpskonferanse i Gøteborg 2021

nordiwa 2021 2

Den nordiske avløpskonferansen NORDIWA arrangeres i Gøteborg 28.-30. september 2021.

Dette er konferansen for alle med interesse for avløp, overvann og vannmiljø. Konferansen arrangeres av Svenskt Vatten i samarbeid med DANVA, Finlands vannverksforening (VVY), islandske Samorka og Norsk Vann.  

Call for abstracts kommer i oktober 2020, med frist for innsending av abstracts 15 januar 2021. 
 
 
 
 

Utskrift

Web Analytics