Vannbransjens Innovasjons-konferanse 2019

vannbransjens innovasj.konf

Husk å melde deg på Vannbransjens Innovasjonskonferanse.

Her får du blant annet høre om hvorfor Norge trenger Vannbransjens Innovasjonsprogram (VIP) som er under oppseiling, om hvordan svenskene har økt omstillingstakten i vannbransjen og om hvordan MUDP programmet har bidratt til utvikling og demonstrasjon av ny vannteknologi i Danmark. Les mer her.

Rett etter konferansen blir det årsmøte i VAnnforsk. Les mer her.

Utskrift

Web Analytics