Nordisk drikkevanns-konferanse er i gang!

Michaelsen

300 deltakere fra 13 nasjoner deltar denne uken på Nordisk drikkevannskonferanse i Oslo. Statsråd Åse Michaelsen stod for åpningen av konferansen, der hun understreket drikkevannets betydning for folkehelsen. 

Norsk Vann er denne uken vertskap for Nordisk drikkevannskonferanse, som går av stabelen 11.-13. juni i Oslo. Konferansen arrangeres annet hvert år på omgang mellom de nordiske landene, og feirer 20-års jubileum i år. Bak konferansen står de nasjonale bransjeorganisasjonene Svenskt Vatten, Danva, Finnish Water, Samorka og Norsk Vann. Konferansene har status som nordiske konferanser innenfor International Water Association (IWA), og representanter for de nasjonale IWA-komiteene deltar også i programarbeidet.

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen har ansvaret i Regjeringen for vårt viktige drikkevann og stod for åpningen av konferansen. Hun understreket i sin tale hvor viktig vannforsyningen er for folkehelsen, og redegjorde for Regjeringens politikk og ambisjoner for å oppfylle nasjonale mål under protokoll om vann og helse. Viktige tiltak som eksempelvis Nasjonal vannvakt og Nasjonalt kompetansesenter for vann- og avløpsinfrastruktur, ble trukket frem.

De drøyt 300 deltakerne på konferansen kommer fra 13 forskjellige nasjoner. Selv om hovedparten er fra de nordiske landene, er det også deltakere fra en del andre europeiske land som England, Frankrike, Tyskland og Nederland, da hele konferansen nå foregår på engelsk.

Det er et rikholdig program som tilbys på konferansen, med i alt 115 ulike presentasjoner. Deltakerne kan velge mellom plenumssesjoner, workshops og poster presentasjoner. 

Prof. em. Hallvard Ødegaard ble tildelt prisen «The Pumphandle Award» på åpningsdagen. Hans prisvinnerforedrag handlet om organiske miljøgifter, hvordan vi kan unngå dem i vårt drikkevann – og det krevende spørsmålet «hvor trygt er trygt»?

Oslo kommune var vertskap for en mottakelse for konferansedeltakerne i Rådhuset mandag kveld, der ordfører Marianne Borgen ønsket alle velkommen. Nedre Romerike Vannverk er vertskap for en teknisk befaring onsdag ettermiddag til sitt vannbehandlingsanlegg.

Mer info er å finne på nordiwa.no.

 

Utskrift

Web Analytics