Forskningsrådet har gitt meg mange muligheter

bruaset intervju3

Stian Bruaset fullførte sin doktorgrad i 2019 med oppgaven "Long-term sustainable management of the urban water and wastewater pipe networks" ved NTNU. Doktorgradsarbeidet startet i 2015 og var et speiselag og samarbeid mellom Norsk Vann, Vann og avløp stor-kommuner (VASK), Norges forskningsråd og NTNU.

Les et intervju med Bruaset her hvor han forteller om veien videre og alle prosjekter han er involvert i nå.

Utskrift

Web Analytics