Daglig leder for Nasjonalt senter for vann-infrastruktur ansatt

sjur tveite ås

Styret i Nasjonalt senter for vanninfrastruktur har ansatt Sjur Tveite som daglig leder for selskapet.

På bildet: Sjur Tveite er klar for å gå løs på jobben som daglig leder i Nasjonalt vannsenter. Her fotografert på tomta på Ås hvor senteret snart reiser seg.

Sjur blir dermed selskapets første fast ansatte, og vil få ansvaret for å lede etablering,oppstart og utvikling av det viktig bransjedrevne initiativet som vannsenteret vil representere. Åpning av senteret er planlagt til senhøstes 2021.
 
Sjur Tveite er 54 år og utdannet MSc/Sivilagronom ved Norges Landbrukshøgskole (nå NMBU). Han har innehatt en rekke stillinger innenfor virksomheter knyttet til vann, spesielt akvakultur og miljøteknologi. Han har blant annet hatt ledende stillinger i Biotec Animal Health and Nutrition AS og Aker Biomarine ASA, selskaper som arbeider med brukerrettet FoU, kommersialisering og salg innenfor marine næringer. Han har videre erfaring fra forskningsbasert virksomhet i ulike sammenhenger og har arbeidet særlig med forretningsutvikling innenfor ulike teknologiområder. Sjur har drevet egen rådgivningsvirksomhet siden 2015, og har hatt større engasjementer bl. a. for WEAG Solutions AS og NIVA.
 
Nasjonalt senter for vanninfrastruktur ble etablert som aksjeselskap fra 1.1.2020, eiet av en rekke offentlige og private eiere knyttet til vann- og avløpssektoren. Fram til selskapsdannelsen var senterplanene et bransjedrevet prosjekt koordinert av Norsk Vann. Sjur Tveite har vært engasjert av prosjektet siden 2017, fra 2018 som prosjektleder og fra stiftelsen som konstituert daglig leder.
 
 - Med Sjur Tveite som leder sikres selskapet en drivende kapasitet som kan videreføre det meget gode arbeidet som er gjort i regi av eiere, interessenter og prosjektadministrasjon. Samtidig opprettholder prosjektet et moment som er særlig viktig nå i en hektisk fase med entrepriser for selve utbyggingen, så vel som å klargjøre senterets tjenestetilbud fram til åpningen i 2021, sier styreleder i vannsenteret, Sigurd Grande.
 
Direktør i Norsk Vann, Thomas Breen, uttaler at det nasjonale vannsenteret er en av de viktigste satsingene som skjer i norsk vannbransje, og skal bidra til et kompetanseløft i alle deler av verdikjeden og stimulere til innovasjon, nytenkning og effektiv drift.
 

Fakta om Nasjonalt senter for vanninfrastruktur

Senteret skal være en attraktiv fasilitet for opplæring, forskning, utvikling og utprøving i fremtidsrettet vanninfrastruktur der brukere kommer for å lære, opparbeide ny kunnskap og utvikle nye produkter og tjenester.
 
Senteret skal:
  • svare på det samlede nasjonale behovet for kompetanse og håndtering av nåværende og fremtidige utfordringer for eiere av vann- og avløpsledninger og tilhørende infrastruktur.
  • bidra til å utdanne en ny generasjon av forvaltere, byggherrer og driftsoperatører med god teoretisk og praktisk innsikt.
  • bidra til økt kvalitet og effektivitet i alle ledd av vannbransjen gjennom utdanning, erfaringsutveksling, forskning og teknologiutvikling.
  • være en pådriver for samarbeid, verdiskapning og det grønne skiftet.
 
Les mer om vannsenteret her.
 

Utskrift

Web Analytics