Kurs og arrangementer

Ill.bilde kurs

Da Norge «stengte ned» 12. mars fikk det konsekvenser for våre arrangementer og kurs. Alle våre planlagte arrangementer frem til sommeren er avlyst og kursene er flyttet til høsten. Noen gjennomføres fysisk, mens noen arrangeres digitalt.

Norsk Vann følger de til enhver tid gjeldende retningslinjer fra nasjonale og lokale myndigheter for smittevern og vi er opptatt av at deltakere på våre kurs og arrangementer skal føle trygghet for at disse ivaretas. 

Vi vil informere deltakere i forkant om hvilke tiltak vi gjør og alle våre kurs og arrangementer kan bli avlyst/flyttet hvis situasjonen endrer seg.

Kurs

Kurs som var planlagt fram til sommeren er flyttet til høsten. 

Gjeldende datoer for kurs i 2020 er:  

 Tidspunkt
 Kurs
 Sted
 2.-3.sept  Kurs i kommunalt tilsyn av mindre avløpsanlegg  Digitalt       
 Uke 38, 43   og 49  Driftsoperatørkurs på avløp  Bergen
 Uke 39, 44   og 50  Driftsoperatørkurs på vannbehandling  Hamar
 22.-24.sept  Vann- og avløpsrett  Gardermoen  
 23.-24.sept   Innføringskurs for nye i vannbransjen  Hamar
 13. okt           Vannforsyning til brannslokking og sprinkleranlegg  Gardermoen
 20.-21.okt  Innføring i NoDig-metoder  Bergen

 

Arrangementer 

Norsk Vanns årskonferanse 

Årskonferanse, som var planlagt arrangert 8.-9. september i Stavanger, gjennomføres i år digitalt. Mer informasjon med program og påmelding finner du her. 

Norsk Vanns årsmøte

Årsmøtet, som normalt avvikles under årskonferansen, vil i år bli gjennomført digitalt 10. november. Saksdokumentene til årsmøtet vil bli sendt til alle medlemmer ved oppgitt hovedkontaktperson i god tid før årsmøtet, sammen med anvisinger for gjennomføring av møtet og avgivelse av stemmer. 

Vann- og avløpsjuskonferansen

Konferansen arrangeres som forutsatt 25.-26. november på Clarion Hotel og Congress Oslo Airport. Se her for mer informasjon og påmelding. 

Smittevern og gjennomføring ved fysiske kurs og arrangementer

Norsk Vann følger myndighetenes retningslinjer for smittevern, og vi er opptatt av at deltakere på våre kurs og møter skal føle trygghet for at disse ivaretas. Alle må derfor også selv ta hensyn til de regler og restriksjoner som til enhver tid er gjeldende i smittevernreglene. Skulle disse tilsi at kurset ikke kan gjennomføres som annonsert, vil dere bli varslet om dette så snart en slik beslutning foreligger. Noe av det viktigste du som kursdeltaker selv kan bidra med er å vurdere om du kan delta på kurset/samlingen:

  • Har du milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møt!
  • Har du hatt symptomer, må du ha vært symptomfri i minst 7 døgn.

 Du vil ikke bli fakturert for kurset dersom du av disse grunner må avstå fra å møte. På kursstedet gjelder vanlige smitteforebyggende tiltak vi nå alle er vant med, som god håndhygiene og god avstand til andre deltakere.  

Utskrift

Web Analytics