Dialogkonferanse: gravefri fornyelse av drikkevanns-ledninger

 NoDig

Trondheim kommune og Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune går sammen for å finne fremtidens løsning for gravefri fornyelse av drikkevannsledninger. De inviterer til Dialogkonferanse i Oslo den 15. oktober.

Fornyelse av ledningsnettene som forsyner Norge med drikkevann er en stor utfordring de kommende tiårene. Hvordan kommunene løser denne samfunnsutfordringen vil ikke bare påvirke dagens generasjon nordmenn, men også fremtidige generasjoner. 'Fornyer vi nok' er spørsmålet som stadig stilles. Og er løsningene vi benytter oss av gode nok til å løse problemene? Dialogkonferansen er starten på en prosess der Trondheim kommune og Oslo VAV går sammen for å finne fremtidens løsning for gravefri fornyelse av drikkevannsledninger som vil redusere lekkasjer og ledningsbrudd, og bidra til å øke fornyelsestakten. De tenker et bredt spekter av innspill vil gi de beste løsningene, og håper på deltagelse på dialogkonferansen fra mange forskjellige fagområder og bakgrunner. Dialogkonferansen vil være et treffpunkt for kommuner og interesserte tilbydere/leverandører. Det vil også være et sted hvor de ulike aktørene kan treffes og eventuelt inngå konsortium for å presentere en løsning. Konferansen vil legge vekt på å presentere problemstillingen i et Norsk/Nordisk/Internasjonalt perspektiv, og legge til rette for diskusjoner og ideutveksling.

Dialogkonferansen vil følges opp av en-til-en møter med interesserte tilbydere. Om det viser seg at dialogkonferansen og oppfølging av denne er lovende, vil Trondheim kommune og Oslo VAV søke Forskningsrådet om midler til et hovedprosjekt, inntil 14 millioner kroner, for å gjennomføre en før-kommersiell anskaffelse. I et eventuelt hovedprosjekt vil leverandører få mulighet til å få dekket kostnader for å utvikle prototyper av løsninger som vil testes ut i piloter. Prosjektet gjennomføres med bistand fra Nasjonalt program for leverandørutvikling, en pådriver for innovative anskaffelser.

Tidspunkt for Dialogkonferansen: 15. oktober, kl. 10.00-16.00

Sted: Velferdsetaten i Oslo.

Adresse: Storgata 51

Påmelding innen 10. oktober til: frode-andrew.selvik@trondheim.kommune.no

Mailen må merkes med 'RENVANN påmelding'.

Se her for mer informasjon og program for dagen.

 

Utskrift

Web Analytics