Nytt oppslagsverk om beste praksis for HMS-arbeid lansert

vannhms.no skjermdump

vannhms.no er den nye siden du kan oppsøke dersom du trenger hjelp til å få svar på hvordan du skal jobbe sikkert.

Norsk Vann rapport 247/2018 "Beste praksis for HMS-arbeid i vannbransjen" ble lansert tidligere i år. Nå er det digitale oppslagsverket lansert, og du kan finne oversikt over 35 ulike risikofylte arbeidsoperasjoner og hvordan du skal jobbe sikkert innenfor disse arbeidsområdene.

Målet med oppslagsverket er å gi alle i vannbransjen et sted å gå når ledere, verneombud og arbeidstakere har spørsmål til om ulike risikofylte arbeidsoperasjoner utføres sikkert og helsemessig forsvarlig ved den enkelte virksomhet. Oppslagsverket er også ment å benyttes som inspirasjon og hjelpemiddel til utarbeidelse av skriftlige instrukser for risikofylte arbeidsoperasjoner som alle virksomheter skal ha i sitt HMS-styringssystem. Oppslagsverket er basert på beste praksis for HMS-arbeid i bransjen, og kan på noen områder gå utover minimumskrav i lovverket.

Oppslagsverket er delt inn etter følgende arbeisområder:

  • Avløpsrenseanlegg
  • Vannbehandlingsanlegg
  • Transportsystem avløp
  • Transportsystem vann
  • Diverse

Oppslagsverket finner du på vannhms.no og det er en lenke til siden fra norskvann.no.

Utskrift

Web Analytics