Vannbransjen som kompetanse-utviklingsarena

vannsekken fil skjermbilde
 

Prosjektet «Vannbransjen som kompetanseutviklingsarena» er nå ferdigstilt. Resultatet er en spesifisering av tiltak for rekrutteringsarbeidet i bransjen, en revisjon av vannkunnskap.no og en film for markedsføring av Vannsekken for barnehager og grunnskoler. 

Vannkunnskap.no og Vannsekken

vannkunnskap.no framstår i ny og revidert utgave, og jobben med forbedringer pågår kontinuerlig. Her finner du informasjon om vann, om hvorfor vi trenger det, hvordan vi forvalter det, om de spennende jobbmulighetene i bransjen og hvor man kan utdanne seg. Prosjektet har revidert mye av stoffet fra den gamle vannkunnskap-siden. Hensikten med nettstedet er å spre kunnskap om vann, å skape interesse og engasjement, og å gjøre det enklere å rekruttere flere inn i vannbransjen. Målgruppene for vannkunnskap.no er barn i barnehage, elever i grunnskolen og i videregående skole, samt studenter på høyere utdanning. Den henvender seg også til nyutdannede i bransjen. 

Prosjektet har også produsert to filmer, en kort og en litt lengre, som markedsfører Vannsekken for barnehagen/grunnskolen.

 

Tiltak

Prosjektet har definert noen tiltak som Norsk Vann skal ha ansvaret for i rekrutteringsarbeidet i vannbransjen, og hva som forventes av Norsk Vanns medlemmer. Dette er en liste med oppgaver som skal være gjennomførbare i de fleste kommuner og selskaper.

Norsk Vann skal tilby og legge til rette for:

Kommuner og selskaper skal i rekrutteringsarbeidet:

  • Delta på karrieredager/stands på ungdomsskoler, videregående skoler og på universiteter/høgskoler
  • Arrangere besøk for barnehager og skoler på anlegg
  • Få skolene i kommunen til å delta i Norsk juniorvannpris
  • Tilby lærlingeplasser
  • Tilby oppgaver til bachelor/masterstudenter fra nærliggende høgskoler/universiteter eller studenter fra hjemkommunen
  • Tilby sommerjobber
  • Delta i en traineeordning
  • Oppfordre sine unge ansatte å delta i VA-yngre
  • Prioritere kurs og kompetanseheving for sine ansatte

Styringsgruppen i prosjektet har vært Geir Helø (Tromsø kommune), Sigrun Jahren (Ålesund kommune), Thomes Trømborg (NRV/NRA IKS) og Helle Marie Buind (Drammen kommune). Prosjektleder i Norsk Vann har vært Thomas Langeland Jørgensen. 

 

Utskrift

Web Analytics