Ny rapport: Veiledning for bruk av betongrør og kummer

faksimile 233

Norsk Vann rapport 233/2018 «Veiledning for bruk av betongrør og kummer» er nå tilgjengelig i Norsk Vanns bokhandel. 

Rapporten skal gi en innføring i betongens materialegenskaper, samt betongens fordeler og ulemper som materiale for rør og kummer i VA-anlegg. I tillegg vil rapporten gi en veiledning i oppbygging av et VA-anlegg ved bruk av rør og kummer i betong.

Målsettingen er å utarbeide en helhetlig rapport som tar for seg betongmaterialets viktigste egenskaper, bruk, anleggsutførelse og HMS-forhold i forbindelse med avløpsledninger og kummer i betong, basert på de produkter som finnes på markedet i dag. Det vil si, rapporten skal veilede eier, prosjekterende og utførende i riktig bruk av betongrør og kummer for å oppnå et best mulig resultat. 

Rapporten henvender seg til flere interessenter, men skal primært være en veileder for følgende målgrupper:

  • Kommunale og statlige etater
  • Prosjekterende
  • Entreprenører

Utbyggingen av avløpsnettet i Norge hadde en betydelig økning i perioden fra 1950-tallet til 1970-tallet. Frem til slutten av denne perioden utgjorde avløpsledninger i betong om lag 90 % av den samlede mengde avløpsledninger. Fra slutten av 1960-tallet økte andelen avløpsrør av andre materialer. Resultater fra forskning på betongavløpsledninger produsert i Norge viser at det var en betydelig forbedring av rørenes styrkeegenskaper fra slutten av 1940-tallet og frem mot i dag.

Den positive trenden og utviklingen av betongrørproduksjonen, med økte krav til standardisering og styrke i tillegg til økt kunnskap om betongteknologi og anleggsutførelse, har ført til at rørstyrke og bestandighet for betongrør i dag er langt bedre enn tidligere. Det er sjelden at det er materialet i betongrørene som er årsak til feil og skader for anlegg bygget etter 1970.

Rapporten inngår i en serie av rørmaterialrapporter, der rapport 173; «Veiledning for bruk av duktile støpejernsrør» ble utgitt i 2010, og en omfattende rapport om plastrør (rapport 232) utgitt våren 2018. I tillegg kommer det en rapport – «Valg av rørmateriale – praktiske råd» i løpet av høsten 2018. Den skal gi praktiske råd ved valg av rømateriale og er basert de øvrige rapportene om rørmaterialer (støpejern, plast og betong). 

Rapporten som foreligger bygger på arbeid utført i 2016 og 2017. Norconsult har vært engasjert som rådgiver for gjennomføring av prosjektet. 

 

Utskrift

Web Analytics