Informasjons-sikkerhet og skybaserte tjenester

rapp238

Rapport 238 "Informasjonssikkerhet og skybaserte tjenester for vannbransjen" er nå tilgjengelig i Norsk Vanns VANNbokhandel.

Digitalisering har ledet til en mer effektiv vannbransje, men samtidig introdusert nye trusler som hver enkelt vann- og avløpsvirksomhet må håndtere. Informasjonen om selve infrastrukturen må selvfølgelig sikres. Samtidig må også informasjon fra abonnentenes personlige data håndteres på en forsvarlig måte. 

Rapporten gir en oversikt over nasjonale føringer for informasjonssikkerhet og eksempler på digitale trusler som er relevante for vannbransjen. Den tar utgangspunkt i et rammeverk utviklet av Nasjonal sikkerhetsmyndighet for å analysere informasjonssikkerheten. Dette inkluderer et system for verdivurdering av vann- og avløpsinformasjonen. 

Rapporten inneholder en sjekkliste for vann- og avløpsvirksomheter som vurderer å bruke skytjenester i forbindelse med driften av sin infrastruktur.

 

Utskrift

Web Analytics