Analyserer do-søppel

soppel avlopsrensing
 
I disse dager får fem renseanlegg i Oslo, Enebakk, Stavanger- og Bergens-området besøk av selskapet Mepex, som på vegne av et prosjekt i regi av Hold Norge Rent, Norsk Vann og Loop Norge skal undersøke hva ristene fanger opp av søppel. 
 
Bildet er fra pilotundersøkelsen tidligere i år hos NRA.
 
Ristgodsundersøkelsene er en del av et større arbeid for å fremskaffe mer kunnskap om hva slags søppel folk kaster i toalettet, og helst også avdekke hvorfor de gjør det. Kunnskapen som avdekkes skal gi et bedre grunnlag for målrettet innsats som kan få landets innbyggere til å endre en praksis som gjør stor skade på natur, miljø og egen lommebok. 
 
Det er et økende problem at toalettet brukes som søppelbøtte. Flere anlegg melder om mer søppel som havner på ristene, og ikke minst flere utrykninger til driftsstopp i pumper. Særlig fører våtservietter og engangskluter til problemer for avløpssystemet i kommuner over hele landet. Våtservietter, enten de er beregnet på barnerumper eller rengjøring, løser seg nemlig ikke opp når de kastes i toalettet og havner i avløpsvannet. I stedet danner de propper i avløpsrørene og i pumpene som skal hjelpe avløpsvannet med å komme frem til renseanlegget. 
 
Når pumpene stanser er det viktig å huske på at det gjør ikke avløpsvannet. Det fortsetter å renne og finner selv en vei videre, enten det er opp igjennom sluket i kjelleren din eller hos naboen, eller ut i en nærliggende bekk og videre ut i sjøen. Dermed havner både urenset avløpsvann, engangskluter og annet søppel folk kaster i do rett ut i naturen. Slike pumpestopp skjer tusenvis av ganger hvert år på landsbasis, og i sum er det en betydelig kilde til forurensing. 
 
Anleggene påføres i tillegg ekstra utgifter, som må dekkes inn gjennom avløpsgebyrene. Det paradoksale er at innbyggerne allerede betaler for å bli kvitt søppel gjennom det ordinære renovasjonsgebyret, men må altså betale ekstra for søppelet de kaster i toalettet. 
 
Plukkanalysene er en av tre delundersøkelser i prosjektet, og kommer i tillegg til en kvantitativ undersøkelse med over 1000 respondenter og en kvalitativ undersøkelse med dybdeintervjuer, for å avdekke folks kunnskap, holdninger og praksis mtp hva slags søppel som havner i avløpssystemet. 
 
Resultatene fra alle undersøkelsene vil være klare i slutten av mai, og vi vil da kunne følge opp med mer informasjon om funnene vi gjør i dette prosjektet. 
 
NRK ble invitert med inn på Bekkelaget RA tidligere denne uka for å se hvordan ristgodsanalysene foregår. Se innslaget her.
 
 
 
 
 
 
 

Utskrift

Web Analytics