Finansieringsbehov i vannbransjen 2021-2040

penger2

Arbeidet med prosjektet "Finansieringsbehov i vannbransjen 2021 - 2040" er godt i gang og de første tallene skal være på plass allerede i slutten av september. Det er Norconsult som har fått oppdraget med å utarbeide tallene og rapporten. Vi trenger nå hjelp til kvalitetssikring av tallene og håper på bistand fra de større kommunene til dette.

Målet med prosjektet er å estimere investeringsbehovet i vann- og avløpsanleggene fram mot 2040 for å møte befolkningsveksten, oppnå en tilfredsstillende standard og funksjon på vann- og avløpsanleggene inkl. konsekvensene av økt urbanisering og klimaendringer, samt oppfylle øvrige myndighetskrav som stilles til sektoren. Vår nye rapport vil være en oppdatering av rapport 223/2017 med nye tall og prognoser. 

Dette viktige prosjektet er inne i en fase hvor det er behov for å kvalitetssikre tallene før de skal ferdigstilles innen utgangen av september.  For at vi skal få dette til trenger vi hjelp av flere av våre medlemmer. Vi planlegger å ta kontakt med mange av de større kommunene (over 20 000 innbyggere) for å høre med dere hvilke investeringsbehov dere har på henholdsvis vannbehandlingsanlegg og avløpsrenseanlegg.  Vi vil også ta kontakt med noen av dere som nylig har investert i nye anlegg for å få riktig nivå på investeringen. Vi håper at dere har mulighet til å hjelpe til med å fremskaffe disse tallene og at dere kan bistå Norconsults medarbeidere når de tar kontakt.  

Har dere spørsmål om prosjektet ta kontakt med Arnhild Krogh i Norsk Vann eller Tom Baade-Mathiesen i Norconsult.

 

Utskrift

Web Analytics