Påminnelse: Kartlegging av IKT-sikkerhet i driftskontroll-systemer (DKS)

logo stop it

Vi minner om spørreundersøkelsen som Norsk Vann gjennomfører i samarbeid med SINTEF for å kartlegge IKT-sikkerheten i driftskontrollsystemene til norske vannverk. Prosjektet er en del av et større EU-prosjekt som ledes av SINTEF, hvor også Oslo kommune, Bergen kommune, Norsk Vann og Powel er med. 

Vi sendte ut en ut en e-post til alle våre hovedkontakter i kommuner og interkommunale selskap 15. juni, og håper at dere som ikke har svart enda har anledning til å svare på spørreundersøkelsen og dermed bidra til ytterligere økning av IKT-sikkerheten i norsk vannbransje. 

Spørreundersøkelsen finner dere her.

I 2015 ble det gjennomført en tilsvarende undersøkelse i regi av Mattilsynet og mange av spørsmålene er de samme som i 2015. Resultatene i 2015 ble karakterisert som nedslående av NSM (Nasjonal sikkerhetsmyndighet). Siden den gang har vannbransjen i Norge hatt stort fokus på IKT-sikkerhet, og dagens situasjon med korona-utbruddet har også fått vannbransjen til å modne ytterligere digitalt. Mattilsynet har også gitt beskjed om at de er svært positive til en slik ny kartlegging og vil bruke resultatene i sitt tilsynsarbeid.

Deltagelse i undersøkelsen er frivillig og anonym, og vi spør ikke om detaljer som medfører noen sikkerhetsrisiko. Vi ber om at det utpekes én representant fra hvert vannverk som kan hente inn informasjon fra virksomheten og svare på undersøkelsen. Det er også mulighet for å gi fritekst-kommentarer.

Dersom dere har spørsmål til selve undersøkelsen, ta gjerne kontakt med Martin G. Jaatun i SINTEF, evt på tlf. 900 26 921.

Resultatene vil i etterkant bli tilgjengelig via norskvann.no. De vil også presenteres på vår digitale årskonferanse 8.-9. september. 

 
 

Utskrift

Web Analytics