Samling for driftsassistansene på Hamar

21. og 22. januar er landets driftsassistanser samlet til fagseminar på Hamar. Temaer som diskuteres er blant annet brannvann, drikkevannskonkurranse, VA/Miljø-blad, selvkost og ledningsnett.

Driftsassistansene har i disse dager sin årlige samling på Hamar. Her diskuteres og legges det frem aktuelle temaer, drøftes mulige løsninger og utveksles spennende informasjon på tvers av assistansene.

Temaene som har vært oppe i år er fagbrev i kjemi-prosess og det flotte arbeidet som gjøres på Hedmarken for å sikre fagfolk innen kjemi-prosess. Vi har lært om brannvann, selvkostveilederen, samt VA/Miljø-blad, og vi er inspirert til å formidle og gjennomføre konkurranse om Norges beste drikkevann.

Som avslutning på dag 1 dro alle deltagerne til Hamar Naturskole og  fikk noen spennende tips til hvordan man enkelt kan lage vannaktiviteter lokalt.

Utskrift

Web Analytics