Spennende samarbeid med Avløp Norge

Norsk Vann har hatt møte med den relativt nyopprettede bransjeforeningen Avløp Norge. I fellesskap skal vi forsøke å løfte et viktig arbeid som er startet opp av vannområdene Øyeren, Haldenvassdraget, Glomma sør og Morsa og som er ønsket av Norsk Vanns styringsgruppe i prosjektet ABC informasjonsmateriell for VA i spredt bebyggelse. Vi vil ser nærmere på rapportering av service for minirenseanlegg.

Det er krav om at det skal sendes en årlig rapport om service på minirenseanlegg fra leverandør til kommunen. Det er imidlertid ikke gitt noen føringer for hva en slik rapport skal inneholde. Det er dermed opp til den enkelte kommune og sette krav til hva rapporteringen skal omfatte. Kommunen ønsker nok data til å vurdere anlegget opp mot utslippstillatelsen og forurensningssituasjonen. Leverandøren er opptatt av at det er samme krav til rapportering i alle kommuner og at kravene ikke er urimelige.

Vi vil i løpet av februar legge ut et forslag til standardiserte data på våre hjemmesider. Vi håper mange kommuner, leverandører og andre som jobber med mindre avløpsløsninger vil komme med sine synspunkter på dette arbeidet. På sikt vil vi jobbe for at forurensningsmyndigheten tar vårt forslag til standardisert rapportering inn i sitt veiledningsmateriell

 

Utskrift

Web Analytics