Filmpremiere på Fagtreffet!

Organisasjonene Norsk Vann, Vannklyngen, Smart Water Cluster, RIF, VAnnforsk og IWA Norge samarbeider om et felles omdømmeprosjekt, med støtte fra Innovasjon Norge. På fagtreffet blir det redegjort nærmere for omdømmesatsingen og medie- og rekrutteringsstrategier som er utviklet.

På fagtreffet vises for første gang helt ferske rekrutteringsfilmer som skal tas i bruk av bransjen for rekruttering av ungdom til relevant utdanning for en jobb i vannbransjen.

Omdømmebygging - hvor går vi nå? Det er første tema som blir diskutert på fagtreffets første dag. Vi vil vise hvordan samarbeidet med Kirkens Nødhjelp i forbindelse med TV-aksjonen 2014 har vært et reelt omdømmeløft for vannbransjen. 

Eksempler fra en ny hverdag med eget årshjul for kommunikasjon og synlighet vil bli presentert. Nyheter og videre utvikling av benchmarkingsystemet bedreVANN vil bli gjennomgått, og Kristiansand kommune vil vise hvilke erfaringer de har ved å bruke resultatene fra bedreVANN.

Påmeldingsfrist til fagtreffet er i morgen, fredag 23. januar.

Meld deg på her!

Utskrift

Web Analytics