Stortingets vanngruppe er i gang!

Opprettelsen av en tverrpolitisk vanngruppe på Stortinget skjedde torsdag 16. oktober. Oppmøte blant stortingspolitikere og organisasjoner som jobber med vannrelaterte tema var godt. Flere organisasjoner som blant annet Norsk Vann, KS, Energi Norge og Sabima holdt korte innledninger om utfordringer og muligheter innen helhetlig vannforvaltning.

8 politikere fra partiene Venstre, Senterpartiet, Arbeiderpartiet, SV og Høyre deltok på det første vannseminaret på Stortinget. Det er et mål å få med alle partiene som deltakere i vanngruppen.

Initiativtaker og nyvalgt leder av vanngruppen, Ketil Kjenseth fra Venstre, ønsket velkommen til det første seminaret. Det var lagt opp til et faglig seminar om helhetlig vannforvaltning etter EUs vanndirektiv og den norske vannforskriften, hvor mange av aktørene på ulike områder fikk presentere sitt syn på muligheter og utfordringer med helhetlig vannforvaltning i Norge. Leder i Energi- og miljøkomiteen, Ola Elvestuen (V), holdt en kort innledning med fokus på vannutfordringene og mulighetene for vannet og de som på ulike nivåer jobber med vann i Norge.

Miljødirektoratet ved Anders Iversen holdt åpningsforedraget på seminaret, med fokus på status for helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet i Norge iht. vanndirektivet/vannforskriften.

For øvrig var det korte innledninger på 10 minutter fra KS, Norsk Vann, Energi Norge, LVK, Norges Bondelag, FHL, Sabima og vannregionmyndighet for Vest-Viken.

Vi kommer med mer informasjon fra møtet i neste nummer av Bulletin.

Noen av innlederne for Stortingets vanngruppe foran Stortinget.

Utskrift

Web Analytics