"Blåboka" - nå tilgjengelig på Norsk Vanns hjemmesider

Vannklyngen, Smart Water Cluster, IWA og Norsk Vann har inngått et samarbeid om en omdømmeplattform. Ett av resultatene fra dette samarbeidet er «Blåboka», som omhandler nytt språk for vannbransjen. Den er nå tilgjengelig på Norsk Vanns hjemmesider.

 

Istedenfor å si «VA bransjen» skal du nå heller si «vannbransjen». Sistnevnte begrep kommuniserer bedre med omgivelsene og bærer mindre preg av «stammespråk», som man så ofte opplever i ulike bransjer. Nå skal vi i mindre grad snakke om avløp og kloakk, men fokusere på at det er vannbehandling det hele dreier seg om. Grunnen er at begrepet vannbransjen favner bredere enn VA bransjen.

Nyttig hjelpemiddel
I Blåboka finner du omtale av vannets historie, viktige milepæler, nyttige «visste du at»-fakta og skissering av morgendagens utfordringer. Den forteller historien om hvor viktig vannbehandling og rent vann er for vår velferd og den kan fungere som et viktig verktøy for å motivere oss selv og alle rundt oss til å utnytte mulighetene. Dokumentet inneholder mange ulike tekster som kan tilpasses egne budskap til egnede målgrupper, om det er for å påvirke rammebetingelser, til rekrutteringsøyemed eller generell omdømmebygging.

Bestilling og nedlasting
Sammen med Blåboka er det utarbeidet tre powerpointpresentasjoner beregnet på ulike målgrupper. På våre hjemmesider finner du Blåboka som blabar versjon, i tillegg til en nedlastbar versjon. Powerpointpresentasjonene er også lagt ut i nedlastbar versjon. Du finner alle fire dokumenter her. Inntil 20 eksemplarer kan du bestille kostnadsfritt. Ta kontakt med oss!

Utskrift

Web Analytics