Vannbransjens plass i kommunereformen

I et nytt "Norsk Vann mener" pekes det på noen sentrale forhold som bør vektlegges i kommunereformdebatten når det gjelder vann- og avløpstjenestene som et sentralt kommunalt ansvarsområde. Det nye budskapsarket kan benyttes både i nasjonalt og lokalt arbeid.

Regjeringen har som kjent satt i gang et omfattende kommunereformarbeid. Norsk Vann mener det er viktig at vann- og avløpstjenestene blir et tema i kommunereformarbeidet på lik linje med andre viktige, kommunale tjenesteområder. I et nytt "Norsk Vann mener" er det pekt på sentrale forhold som bør vektlegges i denne debatten.

Budskapsarket kan lastes ned her.

Det nye budskapsarket skal kunne brukes både nasjonalt og kommunalt i informasjons- og påvirkningsøyemed.

Trykte eksemplarer for distribusjon til kommunestyrer og andre kan fås tilsendt kostnadsfritt ved henvendelse til Norsk Vann.

Utskrift

Web Analytics