Nye selvkostretningslinjer er publisert

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utgitt nye selvkostretningslinjer, som ivaretar flere av Norsk Vanns forbedringsforslag. Retningslinjene gjelder fra 2015, og Norsk Vann skal i 2014 revidere sin selvkostveiledning for vannbransjen, basert på nye retningslinjer, andre myndighetsavklaringer m.m.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har nå utgitt H-3/14 «Retningslinjer for beregning av selvkost på kommunale betalingstjenester». Retningslinjene gjøres gjeldende f.o.m. 2015.

Retningslinjer, brev og presseomtale kan lastes ned her.

Norsk Vann har fått gjennomslag for en god del av bransjens synspunkter i de nye retningslinjene, jf. Norsk Vanns høringsuttalelse fra mai i fjor og annet påvirkningsarbeid.

Norsk Vanns rådgiver på selvkostområet, Kinei AS v/May Rostad, har laget en første oversikt over endringer i retningslinjene og på hvilke områder vannbransjen har blitt hørt. En presentasjon av dette kan lastes ned her.

Norsk Vann vil i perioden april-desember 2014 gjennomføre prosjektet «Revisjon av Norsk Vanns selvkostveiledning», som vil ivareta de nye retningslinjene fra KMD samt andre endringsbehov som har oppstått siden forrige versjon av veiledningen fra 2008. I revisjonsarbeidet vil vi ta opp de punkter vi evt. ikke har fått gjennomslag for i retningslinjene, med våre gebyrmyndigheter Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet. Retningslinjene er veiledende, og det er opp til gebyrmyndighetene om de vil gi andre eller supplerende bestemmelser på området.

Utskrift

Web Analytics