Behov for økte midler til vannforvaltningen

Norsk Vann og 7 andre organisasjoner har i et felles brev til regjeringen understreket behovet for økte bevilgninger til vannforvaltningsarbeidet i Norge. Innspillet kommer i forkant av Regjeringens budsjettkonferanse 10.-12. mars.

I et brev 3. mars til klima- og miljøminister Tine Sundtoft, finansminister Siv Jensen og statsminister Erna Solberg uttrykker flere interesseorganisasjoner sterk bekymring for underfinansieringen av norsk vannforvaltning.

Organisasjonene bak brevet er: Norges Bondelag, Landssammenslutninga av vasskraftkommunar (LVK), Norsk Havneforening, Fiskeri og havbruksnæringens landsforening, Norsk Vann, Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO), Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA) og Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN) som er et samarbeidsorgan for WWF-Norge, Den Norske Turistforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Norges Naturvernforbund.

Brevet er sendt i forkant av Regjeringens budsjettkonferanse 10.-12. mars, slik at innspillet kan tas med i arbeidet med revidert statsbudsjett for 2014 og statsbudsjettet for 2015.

I brevet er det pekt på at underfinansiering av vannforvaltningen fører bl.a. til manglende kunnskapsgrunnlag, og dermed dårligere beslutningsgrunnlag og lengre saksbehandlingstider. Dette er helt motsatt av hvordan Regjeringen har uttalt at de ønsker å bedrive naturforvaltningen. Etterslepet i finansiering får også en mengde andre bivirkninger som forsinkelser i arbeidet, både lokalt og regionalt og manglende kvalitet på arbeidet i alle ledd. Dette medfører i sin tur usikkerhet rundt hvor man bør sette inn miljøtiltak og hvilke tiltak som gir størst miljønytte per krone. I tillegg får ikke sivilsamfunnet medvirkningsmulighet i henhold til planene eller vanndirektivets krav.

De undertegnende organisasjonene ber derfor Regjeringen om å gi vannforvaltningen ressurser nok til å gjøre jobben sin. Innhentingen bør begynne i revidert statsbudsjett for 2014, og så øke kraftig i statsbudsjettet for 2015.

Brevet kan lastes ned her.

 

Utskrift

Web Analytics