Vann på agendaen under Arendalsuka

På åpningsdagen for Arendalsuka opplevde Norsk Vann godt besøk på sin stand i politisk gate, der det ble servert kranvann sammen med Arendal kommune. Norsk Vann hadde også scenefremføring av monologen "Ibsen er død - vannutfordringene lever" med Christen Ræstad i rollen som vanningeniør.

Som tidligere omtalt, deltar Norsk Vann under Arendalsuka 8.-13. august. Arendalsuka skal være en årlig arena hvor nasjonale aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid.

Åpningsdagen torsdag 8. august var vellykket sett med Norsk Vanns øyne. Det ble delt ut over 500 flasker med kranvann fra  Norsk Vanns stand i politisk gate, og det var mange gode vanndiskusjoner på standen. Arendal kommune står sammen med Norsk Vann på standen og har rigget opp en vannfontene og skreddersydde vannflasker for anledningen.

I forkant av Nasjonalteaterets oppsetning av En folkefiende i Arendal kulturhus torsdag kveld, hadde Norsk Vann et sceneinnslag foran kulturhuset med tittelen "Ibsen er død - vanutfordringene lever". Innslaget var en monolog ved 3. generasjons vanningeniør Christen Ræstad, som trakk linjene fra Dr. Stockmanns kamp mot vannforurensning frem til dagens utfordringer for vann- og avløpsbransjen. Video fra monologen vil bli publisert på Norsk Vanns hjemmesider senere.

Aftenposten har bilder fra Norsk Vanns stand og sceneinnslag på sine bloggsider fra Arendalsuka.

Vi kommer tilbake med flere rapporter fra Arendalsuka etterhvert.

Utskrift

Web Analytics