Første vannverk med grønne elsertifikater

Vi gratulerer Eidsvoll kommune! Tisjøen kraftverk i Eidsvoll kommune har som første mikrokraftverk i et vannverk fått rett til grønne elsertifikater.

Virksomhetsleder Helge Eliassen i kommunal drift i Eidsvoll kommune er både glad og stolt, men hviler ikke på laurbærene.

- Nei, nå er bygging av nytt biogassanlegg i Bårlidalen i gang. Med en gassturbin her og betydelig enøk-tiltak både i vann, avløp og veibelysning mener Eliassen at Eidsvoll kan bli en energinøytral vann - og avløpskommune i 2015.

- Kanskje vi blir den første, spør Eliassen entusiastisk. Men akkurat det er et vanskelig spørsmål å svare på. Langt fra alle kommuner har så kontroll på energiforbruket sitt innen vann og avløp som Eidsvoll kommune. For det er et systematisk arbeid som ligger bak Eidsvoll kommunes innsats innen energioptimalisering. For tiden skifter de ut over 100 strømmålere i VA-systemet med såkalte "online"-målere som gjør at de kan lese av energiforbruket kontinuerlig.

Byggingen av Tisjøen kraftverk startet i 2008 og ble satt i drift i 2009. Det er en del av produksjonslinjen for vannverket. ROVAS har levert aggregatet som består av både turbin og generator som
yter 75 kw ved maks slukeevne på 112 liter pr sekund. Vannverket har konsesjon på å ta ut en gjennomsnittlig vannmengde på 115 l/s med en minstevannføring fra Tisjoen på 20 l/s.

Årlig strømproduksjon er omlag 430 000 kwh, hvorav Eidsvoll kommune får elsertifiakter for 98 prosent av dette. Bonusen per kwh ligger mellom 10 og 15 øre per dato med grønne sertifikater, men dette kan endre seg over de 12 årene som de har fått innvilget grønne elsertifikater for.

Vannverkets årlige behov på 60 000 kwh årlig dekkes for øvrig inn av kraftprodukejonen. På dette får Eidsvoll kommune fritak for nettleie og el-avgift. Med en avskrivningstid på 30 år, er det et gunstig prosjekt selv kom kommunen må betale skatt av energien de selger ut på nettet.

I tillegg til anleggskostnader, måtte Eidsvoll kommune foreta en konsekvensanalyse av virkningen på det biologiske mangfoldet og beregninger av restvannføringene ved ulike avrenningsforhold.
Totalt kom utbyggingen på vel 2 millioner kroner. 

Eidsvoll kommune har vært en av foregangskommunene i Norsk Vanns prosjekt "Energinettverk i VA" i 2011 og 2012.

Utskrift

Web Analytics