Send inn forslag på kandidater til Omdømmeprisen!

Omdømmeprisen 2020 ble tildelt Tromsø kommune

Norsk Vann skal i 2021 for sjette gang dele ut Omdømmeprisen. Prisen deles ut under Norsk Vanns Årskonferanse som arrangeres 7. september i Bergen. Alle kan sende inn forslag på kandidater. Forslagsfrist er utsatt til 10. mai 2021.

Kriterier for å vinne Omdømmeprisen:

Prisvinneren må ha utmerket seg på ett eller flere av følgende områder:

 • Skaffet seg oppmerksomhet gjennom sitt arbeid med omdømme, synlighet og/eller rekruttering.
 • Gjennomført tiltak som er innovativt for vannbransjen og som kan gi overføringsverdi til andre medlemmer i Norsk Vann.
 • Jobbet etter mottoet ”Vi er ikke konkurrenter – deling er viktig!”

Kvalifiserende tiltak for omdømmeprisen: 

Kandidater til å vinne Omdømmeprisen må ha gjennomført tiltak innenfor ett eller flere av disse områdene:

 • Utøvd god kommunikasjon overfor omverdenen
 • Gjennom aktivt arbeid ha styrket selvfølelsen internt
 • Gjennomført synlighetskampanjer
 • Gjennomført rekrutteringstiltak for bransjen og egen virksomhet
 • Bidratt til god omdømmebygging i lokalsamfunnet
 • Hatt god synlighet i media (inkl. sosiale medier)
 • Utviklet gode stands og aktiviteter overfor ungdommer, studenter eller lokalbefolkningen for å synliggjøre bransjen
 • Produsert filmer, brosjyrer eller lignende som gir stor oppmerksomhet

Tidligere vinnere av Omdømmeprisen:

2016 – Bergen kommune

2017 – Godt Vann Drammensregionen

2018 – Vestfold Vann IKS

2019 – Trondheim kommune

2020 – Tromsø kommune - som sees på bildet

Forslag til kandidater til Omdømmeprisen sendes thomas.langeland.jorgensen@norskvann.no

Utskrift

Web Analytics