Bærekraftig bilvask

bilvask
 
Lanserer kampanje for bærekraftig bilvask.
 
Bensinstasjonene og arbeidstakerorganisasjoner går sammen om bærekraftig bilvask. 
 
Prosjektet skal øke bevisstheten blant forbrukerne om viktigheten av å velge bærekraftige aktører i markedet for bilvask. Bærekraftige aktører omfatter i denne sammenheng både automatiserte og manuelle bilvaskeanlegg som tilfredsstiller kravene for tilbydere av bilvask. I tillegg skal virksomheten sørge for ordentlige og ryddige arbeidsforhold for alle ansatte.
 
Samarbeidet bygger på en felles erkjennelse av at de useriøse aktørene i markedet for bilvask representerer en utfordring både for arbeidsliv og miljø. Det er de senere år avdekket grove brudd på viktige bestemmelser som gjelder for alle som tilbyr bilvask. Flere av regelbruddene er knyttet til arbeidsmiljølovens grunnleggende bestemmelser. 
 
Tidligere kontroller fra Miljødirektoratet har vist at bilvaskebransjen generelt har et lite bevisst forhold til miljøkonsekvensene av egen virksomhet. Av til sammen 42 kontrollerte anlegg ble det avdekket at 70 prosent hadde mangler knyttet til funksjon og drift av oljeutskilleranlegget. Feil bruk av vaske- og bilpleiemidler kan føre til at olje som skulle vært samlet opp, isteden føres videre ut på avløpsnettet.  I tillegg vil bruk av oljebaserte avfettingsmidler kunne bidra til økt utslipp av olje.
 
De som står bak kampanjen er Fellesforbundet, Handel og kontor og Virke servicehandel. 
Virke servicehandel organiserer de store bensinstasjons-kjedene, som også tilbyr bilvask.  
Felles hovedbudskap for initiativet er: Vask bilen med ren samvittighet – si nei til useriøse aktører.
 
Norsk Vann har en tett og god dialog med Virke om denne kampanjen, og vil blant annet delta under lanseringen den 21. august. 
 
Det er etablert en egen kampanjenettside – www.brabilvask.no

Fakta om bilvask: 

 • Det er 2,5 millioner privatbiler i Norge
 • Vi bruker ca. 10 millioner m3 vann til å vaske bilene våre
 • Vannet inneholder ca. 100 000 tonn vaskekjemikalier
 • Dette bidrar årlig til utslipp av:
  • 585 000 kg olje
  • 11 300 kg sink
  • 5 600 kg kobber
  • 1 800 kg bly, krom, nikkel
  • 41 kg kadmium

 Kilde: Svanemerket.

Utskrift

Web Analytics