Valgkomiteen ønsker forslag

Logo Norsk Vann

Valgkomiteen i Norsk Vann inviterer til å melde inn aktuelle kandidater til Norsk Vanns styre og fagkomiteer så snart som mulig og innen 12. april.

Valgkomiteen i Norsk Vann består av:
  • Sigurd Grande, Oslo kommune (leder)
  • Trude Bertnes, Narvik Vann KF
  • Terje Lilletvedt, Kristiansand kommune

Valgkomiteen er nå i gang med sitt årlige arbeid, som munner ut i valgkomiteens innstilling til Norsk Vanns årsmøte i Porsgrunn 3. september. Innstillingen skal sendes ut med øvrige årsmøtesaker i siste halvdel av juni.

Valgkomiteen inviterer medlemmer i Norsk Vann til å melde inn aktuelle kandidater, som er valgbare til Norsk Vanns styre eller de tre fagkomiteene for hhv. vann, avløp og samfunn.

Norsk Vanns vedtekter regulerer sammensetning og valg av styret og komiteene.

Innspill om aktuelle kandidaterbes sendt snarest og innen 12. april til Yngve Wold, som er valgkomiteens sekretær. 

Forslagene bes inneholde følgende info:

  • Navn
  • Tittel/funksjon
  • Arbeidsgiver
  • Aktuell komite/styre
  • Kort begrunnelse for hvorfor vedkommende foreslås 

Utskrift

Web Analytics