KF/AS-samling i Narvik

KFAS samling Narvik 2019

Den årlige samlingen for KF og AS i vannbransjen ble i år arrangert i Narvik.

For fjerde gang samlet vi daglige ledere, styreledere og fagpersoner fra de kommunale foretakene og aksjeselskapene som er medlemmer i Norsk Vann til nettverkstreff. Sammen med Norsk Vann var Narvik Vann KF vertskap for årets samling.

Årets samling hadde mye fokus på organisering. Assisterende rådmann i Narvik kommune, Lars Normann Andersen, orienterte om eierstyring i Narvik samt prosessen de er inne i med sammenslåing med Ballangen og Tysfjord kommuner. Flere andre selskaper jobber også med sammenslåinger og andre organisatoriske problemstillinger. Bergen Vann KF orienterte om evaleringsrapporten for bestiller/utfører-modellen i Bergen kommune. FjellVAR AS og Sund Vatn og Avlaup AS fortalte om sammenslåingsprosessen i nye Øygarden kommune. Og Molde Vann og Avløp KF informerte om deres pågående arbeid med kommunesammenslåing med Nesset og Midsund kommuner. De kommunale foretakene i både Narvik og Molde består inn i en ny kommune. I nye Øygarden kommune fortsetter de kommunale vann- og avløpstjenestene i regi av et nytt AS.

Samlingen fikk en befaring på nye Narvik renseanlegg, hvor bildet er tatt. Det er alltid interessant å få sett på andres anlegg og få en orientering og både anleggsprosessen og renseprosessen som benyttes.

Det ble enighet om at KF/AS-samlingen i 2020 skal arrangeres i Vadsø med Vadsø Vann og avløp KF som vertskap.

Utskrift

Web Analytics