Oppstartsmøte for arbeidsgruppe effektiv organisering

arbeidsgruppe effektiv organisering

Den nye arbeidsgruppen som skal jobbe med effektiv organisering av vann- og avløpstjenestene for Norsk Vann hadde oppstartsmøte i Oslo 19. mars.

En engasjert gjeng med mye erfaring er klare for 2 års innsats. Flere av arbeidsgruppens medlemmer er ingeniører/sivilingeniører med vann- og avløpsfaglig utdanning med lang fartstid i vannbransjen, og noen har også med seg erfaring fra IKT-bransjen og med økonomi og finans. 

På bildet ser du fra venstre Trond Einar Uglebakken (Alta kommune), Thomas Langeland Jørgensen (Norsk Vann), Arne Bergo (Driftsassistansen i Hordaland), Bjarne Ulvestad (FjellVAR AS), Randi Erdal (Bergen kommune), Live Johannessen (Drammen kommune), Helene Wæraas (GIVAS IKS) og foran sitter leder Morten Finborud (Hias IKS).

Arbeidsgruppen skal jobbe i 2 år for å løse sitt mandat, gitt av styret i møte 29. januar 2019. Mandatet for arbeidsgruppen kan du lese her.

Arbeidsgruppen skal svare på deler av Norsk Vanns strategiplan for 2019 - 2022, og er utdypet i Handlingsplanen for 2019.

Norsk Vann har også gitt ut rapporten Regulering og organisering av vann- og avløpssektoren i utvalgte europeiske land som er med å danner grunnlag for arbeidet som er satt i gang nå.

Temaet organisering av vannbransjen i Norge har også blitt aktualisert i regjeringsplattformen til dagens Solberg-regjering. 

 

Utskrift

Web Analytics