Utvikling av Norsk Vanns VA-norm og interesse-kartlegging

idemyldring

Norsk Vann arbeider med nye krav til vann- og avløpsanlegg med tilhørende beste praksis, som skal erstatte dagens VA-norm og VA/Miljø-blader. Vi ønsker å komme i kontakt med kvalifiserte foretak som kan bistå i arbeidet.

Dette produktet skal erstatte dagens VA-norm og VA/Miljø-blader. Vi ønsker nå å komme i kontakt med kvalifiserte foretak som kan bistå oss i arbeidet med å finne frem til de riktige kravene. Vi foretar derfor en interessekartlegging i bransjen.

Stiftelsen VA/Miljø-blad, Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) og Norsk Vann har vedtatt en ny, helhetlig strategi for to viktige produkter for vannbransjen. Norsk Vanns VA-norm med tilhørende «beste praksis blader» vil i framtiden forvaltes som ett produkt. Les mer om bakgrunnen for dette arbeidet i våre artikler fra 2017 og 2018.

Norsk Vann vil med dette foreta en uforpliktende kartlegging av interessen hos aktuelle foretak som har kompetanse og engasjement til å foreslå hvilke krav kommunene (ledningseierne) bør stille til utbygging av vann- og avløpsanlegg, som skal eies av kommunen. De som er interesserte i å delta, finner mer informasjon her.  

Dersom du vil lese mer om arbeidet kan du ta en titt på denne lenken.

Utskrift

Web Analytics