Spennende satsinger i 2019

 Logo Norsk Vann

Norsk Vanns styre har i årets første styremøte vedtatt handlingsplan for 2019 samt bevilget midler til en rekke nye prosjekter. 2019 blir et spennende år med viktige satsinger til beste for Norsk Vanns medlemmer.

I styremøtet 29. januar vedtok Norsk Vanns styre bl.a. handlingsplan for Norsk Vann i 2019. Handlingsplanen bygger på den nye strategiplanen for 2019-2022 som årsmøtet vedtok i 2018. Både handlingsplan og strategiplan kan lastes ned her.

Styret bevilget også midler til følgende nye prosjekter i Norsk Vanns prosjektsystem i 2019:

D-1-19 Midler til egeninnsats for deltakelse i søknader om VA-prosjekter kr 200 000
D-9-19 Dynamikk og fleksibilitet i prosjektsystemet kr 450 000
14-2018 Korrosjonsbeskyttelse – erfaring og ny kunnskap kr 800 000
1-2019 Kartlegge hvordan forskjellige renseprosesser og slambehandlingsmetoder påvirker konsentrasjonen av mikroforurensninger i avløpsslam kr 600 000
2-2019 Utdanningstilbud HiNN + VA-plattform for beredskap og krisehåndtering i vannbransjen kr 600 000
3-2019 Beregning av bærekraftig fremmedvannsandel kr 800 000
4-2019 Forprosjekt Vannstatistikk 2022 kr 400 000
5-2019 Anskaffelser i vannbransjen – muligheter og barrierer for innovasjon kr 870 000
6-2019 Veiledning for utarbeidelse av kommunedelplan for vann, avløp og vannmiljø kr 700 000
7-2019 Kartlegging av gjennomførte makro- og mikroplast-undersøkelser i slam, jord og planter, - en oversikt over utførte undersøkelser – oversatt til norske forhold kr 100 000
8-2019 Veiledning - System for representativ prøvetaking avløpsrenseanlegg kr 700 000
9-2019 Forprosjekt: Oppdatert/nytt veiledningsmateriell for klimatilpasset overvannshåndtering kr 400 000
10-2019 Revisjon av rapport 178/2010, Grunnundersøkelser for infiltrasjon kr 600 000
11-2019 Bidrag fra Norsk Vann prosjekt i spleiselagsprosjektene BARRiNOR og SLAMiNOR kr 750 000
12-2019 Kommunikasjonshåndbok og reklamefilm for vannbransjen kr 900 000
13-2019 Effektiv organisering av vann- og avløpstjenestene kr 400 000

Norsk Vann har et aktivt og spennende år foran seg, med klare bestillinger om hvordan Norsk Vann best skal bistå medlemmene i arbeidet med å produsere de viktige vann- og avløpstjenestene!

 
 

Utskrift

Web Analytics