Oppstartsmøte for arbeidsgruppe smarte vannmålere

Arbeidsgruppe smarte vannmalere

Norsk Vanns arbeidsgruppe for smarte vannmålere skal bidra til å utrede og belyse utfordringer og fordeler ved å installere og ta i bruk smarte vannmålere. Hovedmålet er at gruppen skal komme med anbefalinger som gjør det lettere for kommuner å velge «system» for smart vannmåling. Og disse anbefalingene bør i størst mulig grad også ta høyde for og se på fremtidig behov – ingen lett oppgave med andre ord.

Oppstartsmøte den 22. januar besto i stor grad av å gjennomgå mandatet for arbeidsgruppen, for å se om dette er dekkende for det arbeidet gruppen skal gjøre de neste to årene. Mandatet dekker hele spekteret fra juridiske forhold ved eierskap, ansvarsforhold og personopplysninger, ulike tekniske løsninger ved selve målerne og ikke minst ved dataoverføringen og alarmvarsling, til bruk av målerdata for driftsoptimalisering og investeringsplanlegging. Arbeidsgruppen er godt i gang med en konkretisering og prioritering av arbeidsoppgaver.

Vi vil også etablere et forum for smarte vannmålere på norskvann.no med det aller første. Her vil alle få tilgang – eneste kravet er at man har, eller oppretter, en bruker på norskvann.no.

Bildet: Fra venstre sitter Gaute Sigmundsen (Sandnes kommune), Karina Hagerup (Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten), Stein Arild Kirknes (Trondheim bydrift), Jan R. Aspheim (Hvaler kommune) og Leo Fosseng (Drammen kommune).

Utskrift

Web Analytics