Årlig nettverkstreff mellom bransjen og UH-sektoren

UH mote

Norsk Vann og RIF arrangerte det årlige nettverksmøtet med høgskole- og universitetssektoren innen vann- og miljøteknikk i Oslo i dag.

Deltagere fra NTNU, Universitetet i Stavanger, Høgskulen på Vestlandet, Høgskolen i Østfold, Universitetet i Sørøst-Norge og Universitetet i Agder møtte Norsk Vann og RIF til den årlige samlingen. Formålet med samlingen er å utveksle nyheter, felles forståelse, felles problemstillinger og utveksle erfaringer.

Norsk Vann presenterte sin nye strategiplan og forklarte innvirknignen denne har for utdanningsinstitusjonene. Videre presenterte Norsk Vann arbeidet med nytt nasjonalt kompetansesenter for vann- og avløpsinfrastruktur samt teknologiutvikling i vannbransjen. Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) snakket om jobbsituasjonen for nyutdannede kandidater i rådgiverbransjen.

De seks utdanningsinstitusjonene presenterte siste nytt fra deres skoler. Her er noen smakebiter:

 • I dag tas det opp ca. 100 studenter på byggingeniør ved NTNU Trondheim, med en kvinneandel på 40 prosent. I siste kull var det 3 av 40 bacheloroppgaver som handlet om VA.
 • Fra høsten 2019 blir det opptak til nytt felles ingeniørstudie på bygg for NTNU med studiesteder både i Trondheim, Ålesund og Gjøvik. 
 • Det er ca. 40 studenter på Master i Vann- og miljøteknikk ved NTNU.
 • Universitetet i Agder har byggingeniør på teknisk planlegging med 10 studiepoeng på VA, og de har fått en ny ansatt på undervisning i faget.
 • Mange tar både bacheloroppgaver og masteroppgaver innenfor vann- og avløpsteknikk ved UiA, og de samarbeider godt med kommunene i regionen.
 • Ved Universitetet i Sørøst-Norge har alle ingeniørstudenter 10 studiepoeng i vann- og avløpsteknikk, og studenttallet er ca. 60 ved begge ingeniørlinjene.
 • USN jobber med utvikling av en ny ingeniørutdanning som skal få første opptak i 2020.
 • Universitetet i Stavanger tilbyr bachelor i bygg teknisk planlegging med 10 studiepoeng i VA. UiS har også en mastergrad i Environmental Engineering med mange emner innenfor vann og avløo.
 • UiS har ca. 20 studenter på bachelor- og 20 studenter på mastergrad.
 • Ved Høgskulen på Vestlandet, Bergen er det en positiv trend innenfor vann- og miljøfagene. De har nå også syv søkere på en faglig stilling som har vært ubesatt i flere år.
 • Ved HVL har de ca. 50 studenter på bygg vannteknikk og ca. 100 studenter på anleggs- og VA-teknikk.
 • Ved Høgskolen i Østfold tilbyr de ingeniørutdanning i bygg hvor alle studentene får innføring i bl.a. VA og kan velge 10 studiepoeng i innenfor VA/kommunalteknikk, og de har mellom 50 og 60 studenter på bygg hvorav 20 på VA.
 • HiØ arbeider for å realisere en egen bachelor for infrastruktur på veg, vann og bane med oppstart i 2020.

I tillegg presenterte doktorgradskandidat ved NTNU Stian Bruaset sitt PhD-arbeid som ferdigstilles 1. desember. Han har i fire år tatt doktorgrad som er finansiert av Norges Forskningsråd, Norsk Vann og VASK-kommunene (de 10 største). Norsk Vann hadde også en innledning om IWA konferansen som går av stabelen i København i 2020.

Utskrift

Web Analytics