Fellessamling for Norsk Vanns styre og komiteer

astoriasamlingen2018x

Norsk Vanns årlige fellessamling for styre og komiteer arrangeres på Hamar 13. og 14. november.

45 deltakere fra Norsk Vanns styre, samfunnskomite, vannkomite og avløpskomite er disse to dagene samlet til den årlig "Astoria-samlingen" på Hamar. Her skal det diskuteres videre retning for arbeidet de neste årene. 

På programmet står blant annet handlingsplan på bakgrunn av vedtatte strategi for 2019 - 2022, komiteenes arbeid, prioritering av prosjekter og nye arbeidsgrupper for 2019.

Utskrift

Web Analytics